tarieven

Mijn tarieven zijn marktconform en op aanvraag in te zien. Ik hanteer verschillende tarieven voor particulieren, ZZP`ers/zelfstandigen en bedrijven. Voor particulieren vindt de betaling vooraf plaats. Betaling in termijnen is in overleg mogelijk. Voor aantoonbaar minder draagkrachtigen behoort een speciaal tarief tot de mogelijkheden.

De vergoeding voor wandelcoachen* is op basis van uurtarief en een sessie van 1,5 uur. Een langere sessie is in overleg mogelijk. Het oriëntatiegesprek is gratis. Meestal zijn ongeveer vijf sessies voldoende.

Voor reconnecting is de vergoeding afhankelijk van de geboekte tijd (24 of 36 uur) en is de prijs all-inclusive. ( materialen, eten etc.) Je moet zelf wel zorgen voor een slaapzak en gemakkelijke kleding.

Bij tuinwerk is de vergoeding afhankelijk van mijn tijdsinvestering in begeleiding en op basis van mijn uurtarief. Dit wordt vooraf vastgesteld en besproken. Werk je meer dan een halve dag ( 4 uren), dan is naast koffie en of thee een lunch inbegrepen.

Voor Shinrin yoku wordt de vergoeding berekend per persoon voor één dagdeel (4 uren). Het is mogelijk het bos bad met twee personen te boeken.
In overleg zijn andere opties bespreekbaar.

Annuleren
Een afspraak of boeking kan tot 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij afzegging binnen 24 uur wordt het gesprek of de boeking alsnog gefactureerd.

*Als de locatie zich buiten een straal van 15 kilometer vanaf Siegerswoude bevindt, zal ik een kilometervergoeding à € 0,28 per kilometer doorberekenen.

Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor wandelcoaching (gedeeltelijk) vergoed krijgen.

 • Via de werkgever
  Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachingstraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
 • Via de ziektekostenverzekering
  Bij de meeste ziektekostenverzekeraars wordt counseling vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden in je polis. Klik 
  hier voor een overzicht van de mogelijke vergoeding van zorgverzekeraars voor counseling.
 • Via de Arbo-dienst van je bedrijf
  Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
 • Via de belasting
  Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
 • Via het UWV
  Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.